Συντηρήσεις – Αναγομώσεις πυροσβεστήρες

Οι πυροσβεστήρες απαιτείται να συντηρούνται και να αναγομώνονται με βάσει την ΚΥΑ 618. Η εταιρία μας η οποία είναι πιστοποιημένη απο την Bureau Veritas αναλαμβάνει υπεύθυνα την συντήρηση και την αναγόμωση με γνώμονα πάντα την ασφάλεια σας.