Υπηρεσίες

Συντηρήσεις - Αναγομώσεις πυροσβεστήρες

Οι πυροσβεστήρες απαιτείται να συντηρούνται και να αναγομώνονται με βάσει την ΚΥΑ 618. Η εταιρία μας η οποία είναι πιστοποιημένη απο την Bureau Veritas αναλαμβάνει υπεύθυνα την συντήρηση και την αναγόμωση με γνώμονα πάντα την ασφάλεια σας.

Yδρ. δοκιμή πυροσβεστικών φιαλών

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένο απο την Bureau Veritas εργαστήριο υδραυλικών δοκιμών , χαλύβδινων με τα ραφής πυροσβεστήρων.

Μελέτες - Άδειες λειτουργίας

Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν την πλήρη αδειοδότηση της επιχείρησης, απαλλάσσοντας σας απο την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Συστήματα κατάσβεσης , πυρανίχνευσης, μόνιμα συστήματα καταιονισμού.

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας , για τον σχεδιασμό , την τοποθέτηση αλλά και την τεχνική υποστήριξη είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει για την πυροπροστασία της επιχείρησης σας.